Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Bắc Ninh

Kết nối với chúng tôi

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Phụ kiện thiết b...
Thị trường: Chờ cập nhật
CD-R Spark
Thêm vào giỏ
CD-R Neo
Thêm vào giỏ
CD-R Enzo
Thêm vào giỏ
CD-R Con Giáp
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thiết bị âm...
CD-R Spark là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Việt
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Website: ducviet.vn
Email: cuongpn@tid.vn
Số điện thoại: + 84 0 241 371 04 99
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thiết bị âm...
CD-R Neo là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Việt
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Website: ducviet.vn
Email: cuongpn@tid.vn
Số điện thoại: + 84 0 241 371 04 99
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thiết bị âm...
CD-R Enzo là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Việt
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Website: ducviet.vn
Email: cuongpn@tid.vn
Số điện thoại: + 84 0 241 371 04 99
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thiết bị âm...
CD-R Con Giáp là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Việt
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Website: ducviet.vn
Email: cuongpn@tid.vn
Số điện thoại: + 84 0 241 371 04 99
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)